El Programa d’Amics del Recinte Modernista permet que el veïnat dels barris de la Sagrada Família, el Guinardó, el Baix Guinardó i el Camp de l’Arpa accedeixi gratuïtament a Sant Pau al llarg de l’any, entre altres avantatges. 
 
Amb aquesta iniciativa, la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau vol seguir estrenyent vincles amb els veïns i veïnes que durant dècades han fet de Sant Pau un espai més de les seves vides. 
 
L’expedició del carnet d’Amic Veí, personal i intransferible, té un cost anual de 5 euros en concepte de despeses de gestió. 
 
Actualment, existeixen dues modalitats amb els següents avantatges:
 
Amic Veí 
  • Entrada gratuïta il·limitada als espais visitables. 
  • 30% de descompte en l'adquisició d'entrades per a visites guiades.
  • 30% de descompte en l’adquisició d’entrades fins a 4 acompanyants per a visites lliures. 
  • Fins al 20% de descompte en l’adquisició d’entrades per a activitats culturals. 
  • Descomptes a la botiga del Recinte Modernista. 
  • Participació en activitats exclusives (visites a museus i espais culturals, etc.)
  • Informació preferent. 
 
Amic Veí Gratuït
 
Aquesta categoria està adreçada als residents de les finques contigües al perímetre d’especial protecció patrimonial del Recinte Modernista. Aquestes persones estan exemptes del pagament de la quota anual, i compten amb els mateixos avantatges que la resta d’Amics Veïns. Consulteu si podeu acollir-vos a aquesta modalitat enviant un correu electrònic a amics@fundaciosantpau.cat.