Els antics edificis modernistes son avui espais de treball moderns i funcionals destinats a organitzacions que impulsen projectes d'alt impacte social en els àmbits de la innovació, la sostenibilitat, la salut, l'educació i la cultura. Aquestes institucions desenvolupen els seus programes, i també estableixen acords de col·laboració per portar a terme projectes i activitats que aportin respostes a alguns dels reptes de la societat. 
 

 

01. Banco Farmacéutico

El Banco Farmacéutico  és una ONG creada l'any 2005 que treballa per afavorir la inclusió social de les persones a través de la seva salut i per donar resposta a la pobresa farmacèutica. L'entitat estructura la seva actuació al voltant de tres pilars estratègics: fer recerca per determinar les conseqüències econòmiques i socials de la pobresa farmacèutica, donar visibilitat a aquesta problemàtica i atendre a les persones que no poden accedir als medicaments per dificultats econòmiques.   

www.bancofarmaceutico.es

02. Barcelona Health Hub

El Barcelona Health Hub és una associació que treballa per potenciar la innovació en salut digital i la seva transferència al sector; busca el suport de grans organitzacions del sector per connectar startups amb grans empreses de la indústria farmacèutica, asseguradores i altres organitzacions de noves tecnologies en l'àmbit sanitari. L'objectiu final és connectar emprenedors i grans empreses per transferir innovació puntera a la indústria sanitària. 

www.barcelonahealthhub.com

03. EFI

L'institut Forestal Europeu (EFI) realitza investigacions i ofereix suport polític sobre qüestions relacionades amb els boscos, estimulant la creació de xarxes i difonent informació imparcial i rellevant per a les polítiques. L'oficina de Barcelona acull el seu Centre per al Mediterrani (EFIMED), el Centre de Recursos Genètics (EFIGEN) i l'International Partnerships Facility, un centre global de coneixement i experiència que dona suport a les reformes polítiques i de govern per salvaguardar els boscos del món.

www.efi.int

04. EMEA

La Euro-Mediterranean Econimists Association (EMEA) és un fòrum independent de recerca i prospecció. Desenvolupa projectes d'anàlisi integrada de factors polítics, socials i econòmics a la regió euromediterrània. Treballa en col·laboració amb la Unió Europea, la Unió pel Mediterrani, universitats, think tanks i institucions financeres.  

www.euromed-economists.org

05. EURORDIS

Aliança no governamental que representa més de 800 organitzacions de pacients amb malalties poc freqüents en 70 països. La missió EURORDIS – Rare Diseases Europe és treballar més enllà de les fronteres per millorar les vides de les persones afectades per una malaltia poc freqüent. 

www.eurordis.org

06. Fundació Lluís Domènech i Montaner

Fundació creada l'any 2006 amb la voluntat de recuperar, estudiar i difondre la personalitat i l'obra d'un dels personatges catalans més decisius i emblemàtics de la segona meitat del segle XIX i del primer quart del segle XX, Lluís Domènech i Montaner, arquitecte del Recinte Modernista de Sant Pau.

www.fldm.cat

07. MedWaves

Especialitzat en estratègies per al consum i la produciió sostenibles, el centre MedWaves dona suport als països membres del Conveni de Barcelona per a la protecció del mar Mediterrani. Treballa envers l'economia circular, residus marins i la contaminació per plàstics, productes químics tòxics i l'economia blava. L'equip ofereix serveis de formació, assistència tècnica i assessorament. L'objectiu és traduir coneixements en una programació real sobre el terreny.

www.medwaves-centre.org

08. OMS

L'Oficina de Barcelona de l'OMS és un centre d'excel·lència sobre finançament de la sanitat per assolir la cobertura universal en salut (UCH, en anglès). Treballa amb els Estats membres de la Regió Europea de l'OMS per promoure polítiques públiques basades en la investigació científica. L'Oficina fa suport als països en el desenvolupament de polítiques, el seguiment del progrés i el disseny de reformes mitjançant una combinació de diagnosi, anàlisi d'opcions, diàlegs d'alt nivell i intercanvi internacional d'experiències. L'Oficina també coordina cursos de formació de l'OMS sobre el finançament de la sanitat i l'enfortiment dels sistemes de salut. 

www.euro.who.int

09. ONU-HABITAT

El Programa de les Nacions Unidas per als Assentaments Humans (ONU-Habitat) treballa per millorar el futur dels espais urbans. La seva missió és promoure assentaments humans que siguin sostenibles en termes socials i mediambientals. A través de l'Urban Resilience Hub (UN-Habitat/Urban Resilience Hub) incentiva l'augment de la resiliència de les ciutats mitjançant la cooperació tècnica, la promoció i l'intercanvi de coneixements. El programa ha desenvolupat la principal eina d'ONU-Habitat per millorar la resiliència de centres urbans i coordina la Barcelona Resilience Week, entre moltes altres àrees de treball.

www.urbanresiliencehub.org